Les aules H.C i Sensorials 1 i 2 han estat els encarregats de portar els aliments que hem estat recollint a l’escola al Banc d’Aliments. Gràcies!
#escolesespecialsllarsantjosep #bancaliments