Catàleg de Solucions de Tecnologies de la Informació i la Comunicació per l` alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu. Pàgina web: http://ticne.es

Societat Espanyola de Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació Pàgina web: www.esaac.org

Comunicació Augmentativa en xarxa Pàgina web: www.aumentativa.net

Portal Aragonés de Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación Pàgina web: http://catedu.es/arasaac

Base Aragonesa de Recursos Educativos para la Comunicación Aumentativa Pàgina web: www.bipolarstudios.es/bareca/#

Societat Internacional per la Comunicació Augmentativa i Alternativa. Pàgina web: www.isaac-online.org

Asociación Americana de igualdad, oportunidad e inclusión para personas con discapacidad (TASH) Pàgina web: http://tash.org/index.html

Programes de Comunicació Augmentativa i Alternativa

Pàgina web: http://centros6.pntic.mec.es/cpee.alborada/

Pàgina web: www.xtec.es/~jlagares/indexcastella.htm

Pàgina web: www.intic.udc.es

Pàgina web: http://scaut.ugr.es/

Pàgina web: www.comunicadorcpa.com/

Pàgina web: www.proyectoazahar.org

Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC): https://www.utac.cat/