Durant tot el mes d’abril l’aula d’habilitats comunicatives i sensorials 4 no ha parat de treballar i així ens ho mostra en aquest vídeo d’imatges.

#escolesespecialsllarsantjosep