Aquest curs s’ha creat un nou espai com és el de l`AULA GRIS. Està ubicada on hi havia l`audiometria del CREDA. Actualment aquest espai diàfan, s`utilitza a l`escola per fer diversos muntatges temàtics:

  • TARDOR ( piscina seca de fulles seques)
  • HIVERN ( piscina de paper de wàter blanc i el muntatge de ninots de neu)
  • CARNESTOLTES ( disfresses i maquillatge)

Actualment està en funcionament LA XARXA ( una xarxa penjada al sostre  on omplir o teixir amb diferents materials lliurament i creativament). Està pensat per treballar en un espai ample, lliurament i de forma creativa el joc simbòlic, el joc heurístic,… per explorar, descobrir per ells mateixos els objectes en l`espai i les seves relacions, on l`alumne es troba davant les seves possibilitat per desenvolupar la seva autonomia, la seva iniciativa i els seus recursos simbòlics.