Les aules PDC-TVA Transició a la Vida adulta han fet una sesió treballant amb els bols tibetans.

Us agradaria saber més d’aquesta disciplina?

#escolesespecialsllarsantjosep #bolstibetains