Els alumnes del PFI de Tèxtil han continuat amb l’entrega de les bosses per les mascaretes als grups D’Autonomia Personal- Transició a la Vida Adulta.