La funció d’aquest curs, que estan realitzant alguns professionals de l’escola, és facilitar eines i recursos de relaxació i concentració als professionals, perquè després els puguin incorporar a l’aula, adaptant-los a les condicions dels alumnes.

[slideshow_deploy id=’122′]