Els alumnes del PFI de jardineria han desbrossat l’herba del parterra de teatre.