A  l’ escola  es  fa  la  campanya  de  donar  sang.  

Els  alumnes  del  PFI  de  costura  hem  fet  els  cartells  de  propaganda.

I  els  anirem  a  penjar  per  tot  el  Complex  de  la  Caparrella.