Aqui tenim una mostra gràfica del vestit que ha elaborat l’alumne Cristian Pérez per a una nina, al taller de Tèxtil.