El grup de transició a la vida adulta

autonomia personal , han treballat a l’ hort amb les maduixes : Les van plantar , regar han tret les males herbes , les han collit…l han fet un batut de maduixes.