La nostra escola participà en un projecte d’ajut a la comunitat. És tracta en col·laborar amb el Banc de sang i teixits , fent els cartells promocionals de l’acte de recollida de sang i realitzant un obsequi commemoratiu per a aquelles persones que assisteixen a donar sang a les instal·lacions de l’INEFC Lleida.