Els alumnes del PFI de jardineria han finalitzat el purí d’ortigues amb el que porten dies treballant.

#ESCOLESESPECIALSLLARSANTJOSEP #PFI