Durant els mesos d’ abril i maig s’ha iniciat el servei comunitari de la nostra escola amb l’ Institut de la Caparrella ( alumnes de 4 d’ ESO), amb l’ objectiu de compartir, experimentar i protagonitzar accions de Compromís cívic i de servei a la comunitat.