Us presentem el conte inclusiu Signoccio! Un conte tradicional infantil, Pinotxo, però dibuixat, digitalitzat i amb contingut canviat… creat des de zero per alumnes del Grau Superior de Mediació Comunicativa, que enguany comptem de practicants a la nostra escola.

– És un conte, adaptat a Llengua de Signes Catalana, i representat en vídeo al qual s’hi obté l’accés a través d’un codi QR.
– L’objectiu d’aquesta publicació és la de difondre l’existència del conte, que conegueu la figura del mediador i que pugueu adquirir del conte posant-vos en contacte amb les estudiants de mediació a través de: @mediaciócomunicativa !
GRÀCIES!!!