Els grups del PDC-TVA d’Autonomia Personal, d’acord amb l’objectiu que marca el programa sobre la realització d’activitats de caire professionalitzador, han engegat el taller d’hort en el que s’encarregaran del manteniment del pati del menjador de l’escola i el disseny i implantació d’una nova zona d’hort escolar a l’espai enjardinat al costat de la Biblioteca.