Especial agraïment al portal aragonés de comunicación aumentativa y alternativa  d’on hem utilitzat la majoria de pictogrames de la pàgina web

.Go to home page

i  a Rubén Calvo ( Espai Digital).