1.- Pedagògic: aquest servei està  a càrrec de la pedagoga de l`escola i desenvolupa els següents punts:

 • Valoració inicial.
 • Intervenció individualitzada.
 • Seguiment d` alumnes.
 • Orientació a professors i alumnes.
 • Contacte amb diferents professionals.
 • Realització d’informes pedagògics.

2.- Psicopedagògic: a càrrec d’un professional de l’ EAP que ens pertoca aquest curs, desenvolupant la valoració psicològica i orientació a professorat i pares.

3.- Treball social i familiar: a càrrec de l’assistent social de l’EAP que ens    pertoca aquest curs.

4.- Psicològic: a càrrec de Josep Torrelles, desenvolupant les següents tasques:

 • Valoració i seguiment a alumnes.
 • Assessorament a pares i professionals.
 • Realització d’ informes.

5.- Servei Fisioteràpia Escolar: a càrrec d `un/a fisioterapeuta diplomat, desenvolupant les següents tasques:

 • Assessorament al personal docent del centre per tal de facilitar l’accés  dels alumnes amb dificultats motrius a les diferents rutines i aprenentatges de l’entorn escolar.
 • Assessorament a famílies d’alumnes amb dificultat motriu.

6.- Altres serveis :

 • Menjador/Transport Escolar.
 • Acollida matinal i de tarda.:

Matí de 8:30 a 9:00 hores al gimnàs de l’escola

Tarda de 16:30 a 17:00 hores al gimnàs de l’escola

prèvia sol·licitud