Els alumnes del PFI de jardineria no paren de treballar !!

Aquesta vegada llaurant els parterres de l’hort.