Els divendres després del pati, els alumnes del PDC-TVA Iniciació Laboral i dels PFI’s emeten el programa de radio setmanal que han enregistrat el dimarts i converteixen aquesta hora en tota una festa.