Els dies 18 i 20 de febrer van anar diferents grups d’aula a visionar els diferents curts d’aula a visionar els diferents curts d’animació aula a veure els curts d`animació d ANIMAC, fets a la LLotja.