El dia 15 de febrer del 2019 el grup d’ aula d’ Auxi van fer una visita a les senyores de la Residència, on els alumnes van realizar un taller per ensenyar a fer un salva – mantels amb taps de suró i després van esmorzar tots plegats.

Aquestes senyores van col.laborar a la paradeta de la Marató del desembre del 2018, cada any ens porten sabó artesà.