Els grups del PDC-TVA Autonomia Personal, ja han començat les tasques del taller de reciclatge. S’encarreguen de recollir, seleccionar i reciclar la brossa de l’escola. Feu una gran tasca campions i campiones!!