Els i les alumnes de l’aula d’Habilitats Comunicatives i Sensorials 1 gaudeixen de diverses activitats multisensorials.

#ESCOLESESPECIALSLLARSANTJOSEP #ACTIVITASMULTISENSORIALS