El passat dimecres 18 d’Abril vam visitar l’escola un grup d’alumnes de Treball Social de la Universitat de Lleida.

Duran a terme una activitat d’observació (plantem una llavor) amb els alumnes de l’aula d’aprenentatges 4.

El primer pas va ser preparar els tests per plantar la llavor.