La practicant de Magisteri de l’ aula de Cristina ha finalitzat les practiques a la nostra escola.