L’escola vol agrair sincerament a la Cristina Polina i a la Montse Teixidó tota l’ajuda

i suport proporcionat en la tramitació de les beques MEC.

Moltes gràcies.