L’aula d’aprenentatges 4 treballen de valent a educació física!
#escolesespecialsllarsantjosep #educaciófísica