Els alumnes del PFI d’Auxliar en Vivers i Jardins hem començat a construir un hivernacle per poder fer la germinació de llavors.