El grup del PDC-TVA Iniciació Laboral ha retornat a l’activitat laboral presencial a les instal·lacions d’ASPROS a la Nau del Polígon entrevies on realitzaran els mòduls de pintura industrial i restauració de mobles.